TESAURO

CRONOLOGÍA

ARCHIVO F.X.

MÁQUINA P.H.

LA INTERNACIONAL

PEDRO G. ROMERO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

#

Novyi Vavilon

26 de julio de 1936. Destrozos de imágenes religiosas en La Seo de Urgell. Martirilogi de l’església d’Urgell. 1936-1939. Jesús Castells Serra. Edició Bisbay d’Urgell. CEDOSA. Nihil obstat, Dr. Ramon Vilerdell, censor. La Seu d’Urgell. 1974. Cordon Press. Archivo Roger Violet.

 

16 de marzo de 1929. Una barricada con las mercancías del gran almacén La Nueva Babilonia. Noviy Vavilon – Shturm Neba. (La Nueva Babilonia o Al asalto del cielo). Leningrado. FEKS. Fábrica del actor excéntrico  FEKS. Fábrica del actor excéntrico [1]. Sobre textos de Marx [2] y Zola [3]. Directores L. Z. Trauberg y G. M. Kozintsev.

______________________

A la vista del mal caire que prenien les coses, les autoritats locals intentaren surtir-los al pas i, acompanyats d’algunes persones rellevants, van esperar l’arribada de l’escamot. L’auto-camioneta en què viatjaven no va trigar a fer-se present. Monés en baixà el cap del grup; aquella representació ciudadana sembla que els infongué un cert respecte. Al cap de pocs minuts donaren per acabada l’entrevista i l’adalil, dret dalt del petit mur que tancava els dos rieraIs del cap del passeig de Tetuán, es pronuncia bravatejant: «¡Camaradas! Tenemos que volvernos; en Seo de Urgel no nos quieren; Seo de Urgel no ha reaccionado aún; ya los haremos reaccionar». Efectivament, l’endemà mateix, baixava de Puigcerdà un grup duple d’anarquistes que, ajuntats als de Lleida i Barcelona ja presents i d’altres que anaven arribant, devien passar de dos-cents. Durant aquella tarda del diumenge i primeres hores del dilluns, dies 26 i 27 de juliol, els dirigents locals varen retirar gran nombre d’objectes d’orfebreria del tresor de la catedral. De l’edifici ja se n’havien apoderat formalment «in situ», el dijous anterior. El valuosíssim arxiu capitular, amb l’urna de plata de Sant Ermengol, fou traslladat a una dependencia de la caserna militar, i el 14 d’agost a la nit, violada ja l’ésmentada urna-reliquiari, tot fou endut cap a Barcelona. A la tarda d’aquell dilluns va començar el saqueig, la destrucció i crema de tot el contingut en els temples i edificis religiosos i, en dies successius, feren semblantment amb els estatges deIs sacerdots i d’alguns altres ciutadans. Tot aixa era, arreu i gairebé sempre, el proleg a les matances personals. Cal fer notar, i tal volta especialment pel que fa a La Seu d’Urgell, que els elements anarco-sindicalistes forasters tingueren per comparses eficaços no pocs afiliats al Casal d’Esquerra local. L’ocasió era propícia per a posar a la «llista negra» les persones que feien nosa, sigui per llurs creences religioses, sigui per antagonismes polítics o socials, o per simple cobejança d’alguns béns deIs quals així podien apropiar-se impunement. Quan els dirigents locals començaren a acusar els de la FAI que tal volta s’excedien en els tropells i exterminis, ningú, pero, no va gosar replicar a les paraules del «camarada» M. Arenas, proferides en un parlament públic: «Nosotros no hemos matado a nadie, puesto que somos advenedizos y a nadie conocemos; nosotros no hemos hecho más que ejecutar la voluntad de vuestros paisanos».

 

El ejército de los de Versalles irrumpe en París. Pero esto no significa todavía que París haya sido tomada. En todos los rincones de la ciudad, en cada calle, en cada plaza, se levantan barricadas. Se amontonan piedras, adoquines, muebles. Arrastran un piano, echan almohadas. Los obreros dan sus bienes y su sangre para defender París. Los dirigentes de la Comuna no han querido nacionalizar las tiendas y los bancos. Ahora son los obreros quienes los nacionalizan. De La Nueva Babilonia sacan cajas, tejidos, maniquís para reforzar las barricadas. La barricada que se encuentra cerca de La Nueva Babilonia está vigilada por la dependienta y su padre. Y quien conquista la barricada es precisamente ese soldado a quien ella dio de comer, y a quien quiere, el soldado que una vez abrazó. Los comuneros pelean con alegría. Pelean cantando, defienden París. Las muchachas curan las heridas de la guardia nacional con los encajes y la seda de La Nueva Babilonia. Las mujeres más ancianas no abandonan a sus maridos. Hacen calceta y saben que cuando llegue el momento tomarán el fusil de manos de los moribundos y también ellas dispararán. Los soldados se repliegan y preparan un nuevo ataque. Los dirigentes de la Comuna aparecen entre los defensores de las barricadas. Ven el fruto de su error: una barricada destruida y moribundos. Un viejo, miembro de la Comuna, anima a los comuneros con una canción; un joven coge su fusil. Los dirigentes de la Comuna mueren con los obreros. Los soldados llevan un cañón. Los soldados ocupan la barricada. El soldado enamorado de la dependienta, el soldado a quien ella ha alimentado, se encarama a lo alto de la barricada como un mono aterrador. Mata al padre de la dependienta, dispara todas sus balas. La barricada es conquistada, sólo quedan sus ruinas. Sólo la dependienta sigue todavía con vida. Y como antes, en La Nueva Babilonia, les grita a los soldados: «Se vende, no es caro, se vende». Todo vuelve a comenzar: el dueño, la tienda, la venta general. La Comuna ha muerto. Viva.